Lucia Faltinová

PREKLADY & TLMOČENIA

Prekladať a tlmočiť znamená pre mňa dláždiť cestu od človeka k človeku - umožniť im porozumieť si nielen jazykovo, ale najmä ľudsky. Táto práca mi prináša veľký rozsah vedomostí. Musím vedieť rýchlo a spoľahlivo sa učiť nové veci, pochopiť kontext, vedieť ho spracovať a sprístupniť pre všetky zúčastnené strany.


Aj takto zavše vyzerá moje pracovisko.  Festivalové tlmočenia milujem: tú uvoľnenú a priateľskú atmosféru, otvorenosť, tolerantnosť. Hoci oficiálne tlmočím len angličtinu, na festivaloch sú situácie, keď sa spolu s rečníkmi a publikom popasujeme aj s ruštinou, ukrajinčinou, francúzštinou či taliančinou. Rukami-nohami.
Aj takto zavše vyzerá moje pracovisko. Festivalové tlmočenia milujem: tú uvoľnenú a priateľskú atmosféru, otvorenosť, tolerantnosť. Hoci oficiálne tlmočím len angličtinu, na festivaloch sú situácie, keď sa spolu s rečníkmi a publikom popasujeme aj s ruštinou, ukrajinčinou, francúzštinou či taliančinou. Rukami-nohami.
Volebná noc v štúdiu TA3: simultánne tlmočiť živé vysielanie z prezidentských volieb v USA, alebo neskôr zo summitu Putin-Trump, patrí medzi najväčšie tlmočnícke výzvy a lahôdky zároveň.
Volebná noc v štúdiu TA3: simultánne tlmočiť živé vysielanie z prezidentských volieb v USA, alebo neskôr zo summitu Putin-Trump, patrí medzi najväčšie tlmočnícke výzvy a lahôdky zároveň.

Tlmočiť som začala ako 19-ročná študentka medzinárodných vzťahov v USA, keď tam z Moskvy začali prichádzať prvé delegácie s cieľom spoznať systém miestnej samosprávy. Dodnes mi táto práca prináša neustále nové poznatky, zaujímavých ľudí, ale aj voľnosť venovať sa dobrovoľníckej činnosti.


HLAVNÉ ZAMERANIE

Politika, medzinárodné vzťahy a diplomacia, zubné lekárstvo, história, divadelné vedy, filmy - aj titulkovanie, literárny preklad - divadelné a rozhlasové hry, libretá, tlmočenie divadelných predstavení.


TECHNIKY

Všetky =  konzekutívne, simultánne, chouchautage, online.


JAZYKY

Prekladám najmä do angličtiny - zo slovenčiny, češtiny, ruštiny, francúzštiny.

Tlmočím najmä slovenčinu (resp. češtinu) a angličtinu, neoficiálne aj ruštinu a francúzštinu.


KLIENTI (výber)

Kancelária prezidenta SR, NR SR, Úrad vlády SR a ministerstvá, samosprávne orgány, zahraničné diplomatické zastupiteľstvá, UNICEF, Slovenská komora zubných lekárov, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Ústav pro soudobé dějiny Akadémie vied ČR, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, Festival amatérskeho divadla, Bábkarská Bystrica, Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, New Dance Fest, Art Film Fest, TA3, Televízia Markíza.