Lucia Faltinová

ROZHLAS,MODEROVANIE,PUBLICISTIKA

Cesta ku kvalitným slovenským médiám vedomým si svojej spoločenskej zodpovednosti je dlhá, zasnežená, no nie je zarúbaná.

Reportáž z bežkárskeho prechodu Jánošíkovym krajom. Brieždi sa a je -15: ani tri bundy nestačili, aby zo mňa - snehuliaka nebol cencúľ. No len kým sme nevyrazili. Potom som sa poriadne zapotila a Lutišania ma učili, ako padať tak, aby som sa sama postavila bez pomoci žeriavu. Nižšie si môžete vypočuť, čo sa nám podarilo povedať s drkotajúcimi zubami. (Reportáž vznikla pre a bola odvysielaná na RTVS - Rádio Regina Stred.)
Reportáž z bežkárskeho prechodu Jánošíkovym krajom. Brieždi sa a je -15: ani tri bundy nestačili, aby zo mňa - snehuliaka nebol cencúľ. No len kým sme nevyrazili. Potom som sa poriadne zapotila a Lutišania ma učili, ako padať tak, aby som sa sama postavila bez pomoci žeriavu. Nižšie si môžete vypočuť, čo sa nám podarilo povedať s drkotajúcimi zubami. (Reportáž vznikla pre a bola odvysielaná na RTVS - Rádio Regina Stred.)
Laco Eliaš je môj rozhlasácky a moderátorský vzor a mentor. Priateľstvo našich predkov v Žiline sa datuje do 30. rokov 20. storočia. Pred pár rokmi sa rozšírilo aj o jeho manželku Janku.
Laco Eliaš je môj rozhlasácky a moderátorský vzor a mentor. Priateľstvo našich predkov v Žiline sa datuje do 30. rokov 20. storočia. Pred pár rokmi sa rozšírilo aj o jeho manželku Janku.
Nadácia POLIS je jedinečné inšpiratívne a kultivované prostredie. Dar pre rozum i cit. Foto: Richard Köhler
Nadácia POLIS je jedinečné inšpiratívne a kultivované prostredie. Dar pre rozum i cit. Foto: Richard Köhler
Jay a Sue Shelledy. Americkí novinári, ktorí mi poskytli domov keď som ako 18-ročná zostala v USA. Vštepili vo mne presvedčenie, že novinárčinu musíme robiť s integritou, aj keď to môže byť cesta neľahká. Jay bol roky členom správnej rady Associated Press. Tu sme sa stretli po 20 rokoch. K tomu, čo ma naučili, som neskôr pridala zásady britskej novinárskej praxe, ktorú som po návrate na Slovensko pomáhala šíriť adptáciou etického kódexu BBC.
Jay a Sue Shelledy. Americkí novinári, ktorí mi poskytli domov keď som ako 18-ročná zostala v USA. Vštepili vo mne presvedčenie, že novinárčinu musíme robiť s integritou, aj keď to môže byť cesta neľahká. Jay bol roky členom správnej rady Associated Press. Tu sme sa stretli po 20 rokoch. K tomu, čo ma naučili, som neskôr pridala zásady britskej novinárskej praxe, ktorú som po návrate na Slovensko pomáhala šíriť adptáciou etického kódexu BBC.

ROZHLAS

Rozhlas je moje najobľúbenejšie médium od detstva. Tu je príbeh mojej lásky (rozhovor viedol Ladislav Eliaš pre RTVS - Rádio Regina Stred):


RÁDIO REGINA STRED, RTVS

Túto stanicu počúvam roky. Považujem ju za jednu z najkvalitnejšícj, aké na Slovensku sú. Boli pre mňa neskôr cťou, keď ma oslovili, či by som sa nestala ich žilinskou spolupracovníčkou.  Reportáže i väčšie profily sú jedinečnou príležitosťou dokázať sebe i Slovensku, že nie všetko je senzacionalizmus a zlo.  Medzi nami je nespočetne veľa fascinujúcich ľudí. A ja im môžem robiť portrét. Napríklad cyklus Zberatelia. Sama som antizeberateľ, lebo nikdy som nemala doma ktoviekoľko miesta.  A zrazu stretávam lekára, ktorý je špičkový odborník na archeológiu, alebo rockera s vášňou pre matematiku a klasickú hudbu.

RÁDIO DEVÍN, RTVS

Rádio Devín ma vzalo do svojich radov ako externú redaktorku. Hoci som vyrástla a žijem v rodine úzko spätej s výtvarným a hudobným umením, vďaka Rádiu Devín objavujem zákutia, o akých som netušila. A navyše sa môžem podeliť s poslucháčmi o tú radosť.  Napríklad reportážou zo žilinského Fest Anča. Toľko rozhľadených a šikovných ľudí, toľko osobných a tvorivých príbehov! 


MODEROVANIE

Moderovať je ďalšia príležitosť, ako spájať ľudí.  Roky veľmi rada moderujem pre žilinskú Nadáciu POLIS. Vďaka nej môžem prispieť k osvete a vzdelávaniu nielen v Žiline, ale po celom Slovensku i v zahraničí. Diskusie prebiehajú na mieste, a zároveň online, potom sú natrvalo uložené na portále týždeň.sk a na YouTube kanále Nadácie POLIS

Niektoré témy sú lahôdkou, ako beseda O korune Himalájí s Petrom Hámorom. K jeho myšlienkám sa neustále vraciam, aby ma posúvali vpred mojimi vlastnými zdanlivo nedosiahnuteľnými končiarmi. 

Iné sú veľkou výzvou. Asi najväčšou bola beseda Ako ďalej žiť pre matky a deti z Ukrajiny sužované traumami vojnovej skúsenosti. Moderovať tému, s ktorou som sa celé týždne stretala a dodnes sa stretám ako dobrovoľníčka pomáhajhúca ukrajinským odídencom, nie je vonkoncom ľahké. Človek má pod chvíľou slzy na krajíčku a bojuje s vlastným psychickým i fyzickým vyčerpaním. 


PUBLICISTIKA

Ešte v škole sa mi darili slohy. Neskôr sa mi táto vášeň pretavila do publicistiky, ktorej sa venujem celý život na Slovensku i v zahraničí, v slovenčine aj angličtine. Niektoré z tém, ktorým som sa buď dlhodobo venovala výskumne i publikačne, alebo sa naďalej venujem, sú kritické myslenie u zahraničných študentov na britských univerzitách, vzťah medzi náboženstvom a ľudskými právami v rozvoji občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe, extrémizmus a vzťahy medzi náboženstvami a sekulárnou spoločnosťou, vzťahy medzi Židmi, kresťanmi a moslimami ako výzva pre európsku integráciu, občianska spoločnosť v globalizovanom svete - stret, či interakcia hodnôt, zlovyky slobody, charita v čase krízy, spoločenská zodpovednosť médií. V Cambridge som bola šéfredaktorkou medziodborového časopisu Perspectives venovaného medzináboženským vzťahom a miestu náboženstviev v spoločnosti. Kniha Náboženské korene súčasnej európskej identity (The Religious Roots of Contemporary European Identity), ktorú som spoluzostavovala s Melanie Wright, vyšla v T&T Clark Londýn a New York.